โทรศัพทมือถือ

โทรศัพทมือถือ
เป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นเพื่อความสะดวกสบายในการสื่อสารต่างๆ

วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2554

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหร้บครู

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

My Slideshow: Me’s trip from กรุงเทพมหานคร (กทม.), ไทย to was created by TripAdvisor. See another ไทย slideshow. Create a free slideshow with music from your travel photos.