โทรศัพทมือถือ

โทรศัพทมือถือ
เป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นเพื่อความสะดวกสบายในการสื่อสารต่างๆ

วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2554

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครู

อุปกรณ์ที่สามารถคำนวณค่าทางคณิตศาสตร์ได้ เป็นเครื่องคิดเลข ผู้ใช้จะต้องป้อนคำสั่งระบุการคำนวณทีละขั้นตอน ในอดีตยังไม่มีความรู้เรื่องอิเล็กทรอนิคส์ มีการใช้เครื่องมือกลคำนวณตัวเลขต่างๆ เช่นในประเทศจีน จะมีการใช้ลูกคิด ทางตะวันตกซึ่งมีความเจริญทางคณิตศาสตร์มากก็จะมี abaci, comptometers, Napier's bones, slide rules และอื่นๆอีกมาก เครื่องคอมพิวเตอร์ก็จัดว่าเป็นวิวัฒนาการมาจากเครื่องคิดเลขเหมือนกันส่วนประกอบหลักของเครื่องคิดเลข
โดยทั่วไปเครื่องคิดเลขธรรมดาก็จะประกอบด้วย
  • แหล่งพลังงาน ปกติจะเป็นถ่านไฟฉาย หรือบางเครื่องอาจจะมีเซลสุริยะ(Solar cell) ด้วย
  • จอแสดงผล ซึ่งปกติมักจะเป็น หลอด LED หรือ จอคริสตอลเหลว (Liquid crystal: LCD) ใช้แสดงตัวเลขที่คำนวณ มีทั้ง 8 หลัก, 10 หลัก หรือ 12 หลัก
  • วงจรอิเล็กทรอนิกส์
  • ปุ่มกดสำหรับใส่ตัวเลข และคำสั่ง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

My Slideshow: Me’s trip from กรุงเทพมหานคร (กทม.), ไทย to was created by TripAdvisor. See another ไทย slideshow. Create a free slideshow with music from your travel photos.